אין ניחומים לבן, בעל, או אבא שהלך לעולמו בטרם עת, ולא ניתן להחזיר את המאורעות שקדמו למלחמות, אולם בזכותם ובזכות רבים שכמותם זכינו להמשיך להתקיים כעם וכמדינה.