רשימה – Lista

Lista de caidos

Esta ordenada por orden alfabetico segun el apellido en español

NOMBRE

FALLECIMIENTO NACIMIENTO
Isaac Abramovich 21.01.1979 01.03.1960
Marcos Abu-Itzjak 04.04.1958 17.05.1934
Silvia Edelstein 20.06.1972 25.08.1954
Ezequiel Akerman 19.07.1948 11.11.1928
Jaime  Alon (Altshton) 07.10.1973 09.04.1953
Giora (Jorge) Aloni (Holzman) 26.01.1992  
Herzl Aloni 20.06.1938 27.12.1916
Eitan Amitai 12.03.1979 27.02.1956
Iaacov Anis 01.05.1978 15.02.1952
Alexander Arad 24.09.1987 03.10.1944
Meir Arazi 23.06.1948 23.02.1929
Salomon Asraf 22.07.1994 28.12.1955
Isaac Babeski 02.11.1955 16.01.1937
Abraham Bajar 20.01.1946 28.08.1926
Ron Bar Inai 16.07.1969 1949
Alex Bar Maimon 19.09.1984 17.11.1952
Uriel Bar Maimon  20.04.2002  
Iosef Barak 09.10.1973 12.12.1951
Daniel Barenbaum 24.10.1973 05.09.1954
Noam Barnea (Blachinsky) 12.04.1999 16.06.1977
Daniel Barzilay 02.09.1989 05.02.1964
Iosef (Oscar) Bass 08.10.1973 14.10.1949
David Beckman 18.09.1993 29.04.1974
Julio Beilin 04.10.1991  
Amram Ben Erosh 10.06.1967 06.07.1933
Saadia Ben Jamo 06.06.1967 04.01.1932
Shimon Ben Jamo 02.05.1951 1925
Sara Ben-Tzur 03.02.1992 09.01.1949
Iojanan (Juan) Eilati (Bendelman) 13.05.1969 11.05.1939
Iosef Beril 25.01.1976 12.10.1955
Isaac Birstein 05.12.1967 05.10.1943
Israel Blai  14.04.1969 04.07.1946
Abraham Ioel Blau 28.08.1955 31.03.1933
Shlomo Bliti 29.10.1973 08.01.1947
Eitan Bobrov 19.04.1972 02.04.1953
Jose Boimvasser 02.10.1970 03.11.1946
Kori Braga 15.07.1981 10.01.1959
Jaime Brande 26.06.1967 05.05.1930
Alberto Daniel Brikman 21.10.1973 21.08.1947
Iair Buksheshtas 15.05.2003  
Gil (Alejandro Guillermo) Bunzl 29.12.1997 15.02.1976
Abraham (Alberto) Buzbiba 11.04.1962 27.07.1944
Saul Chernikowski 22.04.1992 05.10.1951
Mina Cohen 14.11.1981 12.11.1961
Moises Cohen 28.08.1976 18.12.1957
Mordejai Cohen 22.10.1973 04.03.1941
Moshe Cohen 07.08.1973  
Nitzan Cohen 29.03.1995  
Isaac Dabaj 21.09.1967 01.10.1943
Daniel Dasho 24.09.1985 17.04.1964
Miriam Dueck 17.05.2003 24.03.1984
Moises Edelstein 08.06.1983 17.05.1952
Eliezer Eilon (Werni Hirschberg) 20.04.1956 29.07.1928
Miriam (Maria) Engelberg 23.05.1987 13.05.1942
Dvora Epstein 07.06.1948 1929
Israel Erlichman 21.03.1968 01.05.1948
Ilan (Mariano) Felszer 12.03.2003 04.03.1976
Max Fischer 03.11.1956 24.08.1924
Ruben Iojanan Flaut 03.02.1991 17.09.1956
Isaac Fraszowicz 23.11.1952 22.10.1927
Claudio Israel Freidkes 28.03.1980 04.03.1961
Eliahu Freyva 01.11.1940 1917
Jacobo Fridland 10.09.1956 18.02.1922
Daniel Frum  08.10.1979 16.09.1956
Jaacov (Angel) Furman 09.07.1979 03.06.1934
Ariel (Tzur) Gai 12.08.2006 15.08.1976
Gabriel Gakman 11.03.1984 22.07.1964
Jacobo Gal (Glezer) 23.06.1982 21.02.1955
Samuel Garber 23.11.1952 1927
Jaime Gefen 06.06.1967 15.05.1942
Abraham Gejler 05.10.1948 16.09.1924
Tzvi (Enrique) Gelbard 10.06.1982 03.12.1956
Yehuda Gelfend 07.06.1948 1929
Ruben Gelman 30.01.1968 1946
Dan Gensher 23.10.1973 21.01.1949
Luis Daniel Gerber 12.07.1988 09.11.1964
Mordejai Gidor (Geiger) 16.06.1969 28.10.1937
Druri Gilboa 16.11.1969 11.08.1948
Yotan Gilboa 19.07.2006 11.02.1985
Isaac Gliko 28.04.1962 09.02.1942
Gabriel Goldfarb 21.07.1977 09.07.1947
Tzvi Goldfeld 31.12.1968 16.11.1947
Ricardo Daniel Golman 19.03.1984 28.06.1956
Dov Granek 08.10.1973 26.11.1948
Moises Leon Grinberg 04.11.1965 28.04.1946
Daniel Griner 13.07.1994 10.02.1968
Baruj Grosman 18.05.1971  
Jacob (Yasha) Guenesin 05.08.1948 17.03.1924
Aldo Guerri (Grishner)  15.10.1973 11.01.1946
Arie David Gur 12.10.1973 04.06.1940
Giora Gur (Gorst) 09.10.1973 22.11.1952
Leonardo Guzman 09.10.1973 05.04.1949
Baruj Halperin 09.08.1995  
Dob Har-El 13.04.1988  
Ruben Roberto Hauser 14.10.1973 20.05.1943
Arturo Herstig 13.12.1988 06.05.1947
Alejandro Hofman 04.02.1997 09.03.1977
Arik Hoiman 11.11.1982 19.05.1958
Gabriel Horowitz 24.06.1982 16.03.1960
Shlomo Iom Tov 23.05.2005 11.07.1972
Tzvi Ionai 07.10.1973 02.10.1936
Ioel Javiv 10.10.1950 09.02.1929
Ilel Kabsa 03.11.1955 1930
Asher Kala 16.10.1973 10.03.1948
Ioel (Julio) Kalejman 11.11.1982  
Victor Kaplan 26.04.1991 08.07.1963
Arie (Arturo) Katz 21.07.1970 20.03.1947
Gadi Katz 13.05.1978 27.06.1959
Dan Katzir 22.02.1986 12.02.1947
Saul Keshet 01.10.1971 15.03.1950
Eliezer Kilinsky 06.02.1957 11.04.1938
Tzvi (Ernesto) Knapper 01.04.1958 21.03.1938
Eliezer Kobiler 14.03.1969 08.05.1950
Angel Kohan 06.06.1981 13.02.1947
Uriel Koltun 01.03.1998 23.12.1970
Simon Koren 27.08.1964 08.03.1932
Carlos Koss 04.01.1976 09.01.1946
Abraham Kotliar 04.04.1956 21.12.1931
Fabian Jacobo Kozma  08.10.1997 02.03.1977
Shlomo Kreimer 22.10.1973 22.07.1952
Jacobo Kroch 07.06.1948 23.11.1923
Abel Kuszner 18.03.1969 28.06.1950
Iosef Langsner 15.01.1974 22.02.1928
Raul Fabian Leibovich 06.01.1988 18.05.1967
David Lerman 26.11.1990 22.09.1971
Bernardo Levi 19.12.2001 09.03.1981
Daniel Levy 22.06.1948 06.01.1927
Iosef Levy 26.01.1959 1938
Isaac Levy 10.01.1971 14.07.1952
Moises Liberson 26.09.1956 22.04.1935
Nadav Lichinsky 04.02.1997 13.12.1976
Gabriel Lifschitz 02.03.1998  
Oren Lipshitz 08.08.2006  
Roberto Felipe Lisman 07.09.1982 20.09.1958
Enrique Jorge Macotinsky 18.05.1966 05.05.1947
Bernardo Malamud 23.10.1972 05.01.1951
Isaias Melechson 06.10.1973 16.10.1954
Iosef Markovich 17.08.1992  
Eliezer (Lazaro) Markushamer 07.06.1967 21.07.1940
Pinjas Marnin (Marchevsky) 07.10.1973 09.04.1950
Yair Marnin (Marchevsky) 07.10.1973 24.07.1954
Saadia Marziano 16.09.1975 11.10.1929
Iaacov Megued (Migovsky) 18.10.1955 28.06.1934
Benjamin Mellesner 24.02.1989 30.04.1964
Rafael Memia 15.05.1948 19.03.1931
Mordejai Midian (Miedvietzky) 13.10.1973 14.07.1944
Miguel Mijlovich 04.06.1970 06.08.1949
Idan Minaker 04.02.1997 09.03.1976
Michael Israel Misuk 19.02.1962 25.05.1942
David Mitrani 22.06.1948 06.09.1929
Abraham Mizraji 17.07.1948 15.01.1927
Iosef Molko 09.06.1967 12.08.1940
Eliahu Monsa 07.04.1948 1928
Luis Fernando Montoya 22.12.1977 21.04.1952
Moises (Claudio) Muchnik 18.10.1973 22.03.1951
Jacob (Ernst) Muller 06.12.1947 18.11.1919
Jose Munkras 10.10.1954 31.10.1931
Tzvi Iosef Naides 09.10.1973 29.12.1951
Moises Najchaus 22.04.1969 24.10.1944
Iosef Nave (Novogrodsky) 19.10.1973 12.08.1944
Alberto Neiman 07.10.1984 26.10.1960
David Nejmad 02.04.1980 13.11.1955
Tzvi Nodler 13.12.1967 26.01.1934
Ruben Hector Novik 14.02.1982 14.05.1960
Bernardo (Dob) Ortner 06.06.1967 08.05.1935
Tzur Parnas 19.09.1996 29.06.1975
Abraham Iaacov Pashitik 10.12.1978 15.01.1957
Salomon Patron 14.07.1967 18.07.1940
Bernardo Peres 04.03.1971 06.06.1948
Carlos Moises Plitman 10.09.1972 28.07.1951
Isaias Polikman 25.05.1948 04.08.1929
Irit Portugues 13.04.1984 29.11.1964
Amit Robinzon 08.01.2009  
David (Damian) Rosovsky 22.01.1995 18.09.1974
Eitan Rotem (Roitman) 17.02.1982 10.02.1961
Isaac (Luis) Roterman 04.04.1956 29.10.1931
Tzvi (Enrique) Rothschild 03.01.1949 07.11.1927
Iosef Eliezer Rovek 19.09.1984  
Eliezer Sabah 25.09.1975 27.12.1953
Ruben Sade 06.06.1967 15.05.1937
David Salomon 24.02.1985 05.10.1932
Tzvika Sbigilsky 04.10.1992 23.07.1964
Tzvi Schvartzman 30.03.1989  
Samuel Sela (Spensky) 08.10.1973 26.02.1951
Shimon Shalem 31.07.1964 13.04.1929
Jonatan Shalit 20.02.1995 13.02.1973
Eliezer (Julio) Shentzer 23.05.1975 22.02.1957
Gadi Shinhar 11.06.1982 02.09.1958
Iaacov Shkolnik 26.04.1948 09.03.1929
Golda Shkolnikob 15.03.1963 16.11.1943
Amitai (Gustavo) Shliserman 26.01.2003 14.12.1967
Omer (Pablo) Shraga (Stein) 20.10.1973 23.08.1946
Moises Shukron 15.02.1956 1926
Tal Sinai 29.08.1993 16.06.1943
Iojanan (Jorge) Sircovich 07.07.1980 27.01.1958
Abraham (Alberto) Sit 08.04.1948 1925
Pablo Skarbiansky 07.10.1973 04.04.1948
Abraham Sorek 03.09.1985 04.11.1947
Isaac Adolfo Spiegel 24.09.1977 20.02.1936
Isaac Stadler 09.06.1967 25.05.1945
Alejandro Stern 04.08.1997  
Jaime Meir Szulsztein 16.01.1980 27.06.1974
Mordejai (Emanuel) Tadmor (Spivak) 26.09.1957 26.06.1926
Daniel Taublib 04.07.1990 26.07.1970
Isaac Terb 27.08.1984 11.02.1956
Meir (Mario) Tiberovski 28.05.1968 22.07.1947
Nasim Tregano 26.12.1948 17.10.1930
Arnon Treitel 10.05.1977 24.08.1958
Amram Trozman 08.04.1968 23.11.1948
Iaacov Turgueman 06.07.1953 09.09.1932
Daniel Tzlamister 26.06.1947 12.11.1966
Iosef Ur 09.10.1973 23.08.1953
David Vagnish 7.10.1973 1940
Moises Vailler 16.09.1963 22.09.1944
Isaac Vaserman 06.10.1973 21.01.1952
Diego Daniel Vega Garcia 20.12.1974 01.01.1955
Daniel Wainer 14.10.1973 25.11.1947
Mordejai Wainerman 12.07.1948 01.01.1921
Iuval Wainstein 26.11.1990 05.06.1966
Daniel Waishtein 16.10.1973 08.11.1951
Tzvi Weiss 26.12.1958 27.11.1935
Ricardo Wolf 24.04.1982 26.07.1961
Luis Alberto Yungbach 06.10.1973 09.10.1953
Samuel Yusinsky 03.06.1956 24.08.1935
Zeev Zis 13.09.1962 04.12.1939

 

רשימת הנופלים

תאריך נפילה תאריך לידה שם
04.04.1958 17.05.1934

מרקוס (בן-ציון) אבו-יצחק

21.01.1979 01.03.1960

יצחק אברמוביץ

08.06.1983 17.05.1952

משה אדלשטיין

09.10.1973 23.08.1953

יוסף אור

06.06.1967 08.05.1935

דוב (ברנרדו) אורטנר

20.06.1972 25.08.1954

צביה (סילביה) אידלשטיין

20.04.1956 29.07.1928

אליעזר אילון (הירשברג)

13.05.1969 11.05.1939

יוחנן אילתי (בנדלמן)

07.10.1973 09.04.1953

חיים אלון (אלטשון)

20.06.1938 27.12.1916

הרצל אלוני

26.01.1992  

גיורה אלוני (הולצמן)

12.03.1979 27.02.1956

איתן אמיתי

23.05.1987 13.05.1942

מירים (מריה) אנגלברג

01.05.1978 15.02.1952

יעקב אניס

22.07.1994 28.12.1955

שלמה (סלומון) אסרף

07.06.1948 1929

דבורה אפשטיין

19.07.1948 11.11.1928

יחזקאל אקרמן

24.09.1987 03.10.1944

אלכסנדר ארד (אקסלרוט)

23.06.1948 23.02.1929

מאיר ארזי

21.03.1968 01.05.1948

ישראל ארליכמן

02.11.1955 16.01.1937

יצחק בבסקי

19.04.1972 02.04.1953

איתן בוברוב

11.04.1962 27.07.1944

אברהם (אלברט) בוזביבה

02.10.1970 03.11.1946

יוסף (חוזה) בוימוייסר

29.12.1997 15.02.1976

גיל (אלכסנדר) בונצל

15.05.2003  

 יאיר בוקששטס

04.10.1991  

חוליו (יהודה) בילין

05.12.1967 05.10.1943

יצחק בירשטיין

20.01.1946 28.08.1926

אברהם בכר

28.08.1955 31.03.1933

אברהם-יואל בלאו

29.10.1973 08.01.1947

שלמה בליטי

14.04.1969 04.07.1946

ישראל בליי

10.06.1967 06.07.1933

עמרם בן-הרוש

06.06.1967 04.01.1932

סעדיה בן-חמו

02.05.1951 1925

שמעון בן-חמו

03.02.1992 09.01.1949

שרה נעמי בן-צור

08.10.1973 14.10.1949

יוסף בס

18.09.1993 29.04.1974

דוד בקמן

16.07.1969 1949

 רון בר-ינאי

19.09.1984 17.11.1952

אלכס בר-מימון

20.04.2002  

אוריאל בר מימון

15.07.1981 10.01.1959

קורי-קסטניה ברגה

02.09.1989 05.02.1964

דניאל ברזילי

25.01.1976 12.10.1955

יוסף בריל

21.10.1973 21.08.1947

אלברטו-דניאל בריקמן

24.10.1973 05.09.1954

דניאל ברנבאום

26.06.1967 05.05.1930

חיים ברנדה

12.04.1999 16.06.1977

נועם ברנע

09.10.1973 12.12.1951

יוסף ברק

11.03.1984 22.07.1964

גבריאל גאקמן

09.10.1973 05.04.1949

ליאונרדו גוזמן

31.12.1968 16.11.1947

צבי גולדפלד

21.07.1977 09.07.1947

גבריאל גולדפרב

19.03.1984 28.06.1956

ריקרדו-דניאל גולמן

12.10.1973 04.06.1940

אריה דוד גור

09.10.1973 22.11.1952

גיורא גור (גורסד)

12.08.2006 15.08.1976

אריאל (צור) גיא (גייבירונסקי)

16.06.1969 28.10.1937

מרדכי גידור (גייגר)

19.07.2006 11.02.1985

יותם גילבוע

23.06.1982 21.02.1955

יעקב גל

30.01.1968 1946

ראובן גל (גלמן)

16.11.1969 11.08.1948

דרורי גלבוע

10.06.1982 03.12.1956

צבי (אנריקו) גלברד

28.04.1962 09.02.1942

יצחק-יהודה גליקו

07.06.1948 1929

יהודה גלפנד

05.10.1948 16.09.1924

אברהם גלר

05.08.1948 17.03.1924

יעקב-משה גנסין

23.10.1973 21.01.1949

דן גנשר

06.06.1967 15.05.1942

חיים גפן

12.07.1988 09.11.1964

לואיס דניאל גרבר

23.11.1952 1927

שמואל גרבר

18.05.1971  

ברוך גרוסמן

04.11.1965 28.04.1946

משה-ליאון גרינברג

13.07.1994 10.02.1968

דניאל גרינר

15.10.1973 11.01.1946

אלדו גרישנר

08.10.1973 26.11.1948

דב (ברנרד) גרנק

21.09.1967 01.10.1943

יצחק דבאח

17.05.2003 24.03.1984

מרים דואק הכהן

08.10.1979 16.09.1956

פרום דניאל

24.09.1985 17.04.1964

דניאל דשוו (דשבסקי)

14.10.1973 20.05.1943

ראובן האוזר

11.11.1982 19.05.1958

אריק הוימן

04.02.1997 09.03.1977

אלחנדרו הופמן

24.06.1982 16.03.1960

גבריאל הורוביץ

09.08.1995  

ברוך הלפרין

13.04.1988  

דב הראל

13.12.1988 06.05.1947

ארטור הרסטיג

20.12.1974 01.01.1955

דיאגו וגה-גרסיה

7.10.1973 1940

דוד ווכניש

24.04.1982 26.07.1961

ריקרדו וולף

16.09.1963 22.09.1944

משה (מרצל) ויילר

14.10.1973 25.11.1947

דניאל ויינר

12.07.1948 01.01.1921

מרדכי ויינרמן

26.12.1958 27.11.1935

צבי (היינריך) וייס

26.11.1990 05.06.1966

יובל וינשטיין

16.10.1973 08.11.1951

דניאל וישטיין

06.10.1973 21.01.1952

יצחק וסרמן

13.09.1962 04.12.1939

זאב (ויליו) זיס

10.10.1950 09.02.1929

יואל חביב

04.07.1990 26.07.1970

דני טאובליב

28.05.1968 22.07.1947

מאיר טיברובסקי

27.08.1984 11.02.1956

יצחק טרב

26.12.1948 17.10.1930

נסים טרגנו

08.04.1968 23.11.1948

עמרם טרוזמן

10.05.1977 24.08.1958

ארנון טרייטל

23.05.2005 11.07.1972

שלמה יום טוב

07.10.1973 02.10.1936

צבי יונאי

06.10.1973 09.10.1953

לואיס-אלברטו (אריה) יונגבך

03.06.1956 24.08.1935

שמואל יושינסקי

14.11.1981 12.11.1961

מינה כהן

22.10.1973 04.03.1941

מרדכי כהן

07.08.1973  

משה כהן

28.08.1976 18.12.1957

משה כהן

29.03.1995  

ניצן כהן

21.07.1970 20.03.1947

אריה כץ

13.05.1978 27.06.1959

גדי כץ

19.12.2001 09.03.1981

ברנרד לוי

22.06.1948 06.01.1927

דניאל לוי

26.01.1959 1938

יוסף לוי

10.01.1971 14.07.1952

יצחק לוי

06.01.1988 18.05.1967

ראול פביאן ליבוביץ

26.09.1956 22.04.1935

משה ליברזון

07.09.1982 20.09.1958

רוברטו-פיליפה ליסמן

08.08.2006  

אורן ליפשיץ

02.03.1998  

גבריאל ליפשיץ

04.02.1997 13.12.1976

נדב לישצינסקי

15.01.1974 22.02.1928

יוסף לנגסנר

26.11.1990 22.09.1971

דוד לרמן

13.10.1973 14.07.1944

מרדכי מדין

09.06.1967 12.08.1940

יוסף מולכו

22.12.1977 21.04.1952

לואיס-פרננדו מונטויה

07.04.1948 1928

אליהו מונסה

10.10.1954 31.10.1931

יוסף מונקרס

18.10.1973 22.03.1951

משה (קלאודיו) מוצניק

17.07.1948 15.01.1927

אלברט (אברהם) מזרחי

22.06.1948 06.09.1929

דוד מטרני

18.10.1955 28.06.1934

יעקב מגד (מיגובסקי)

24.02.1989 30.04.1964

בנימין מייסנר

04.06.1970 06.08.1949

מיכאל (מיגל) מיכלוביץ

06.12.1947 18.11.1919

יעקב (ארנסט) מילר

04.02.1997 09.03.1976

עידן מינקר

19.02.1962 25.05.1942

מיכאל-ישראל מיסוק

06.10.1973 16.10.1954

ישעיהו מלכסון

23.10.1972 05.01.1951

ברנרדו מלמוד

15.05.1948 19.03.1931

רפאל ממיה

18.05.1966 05.05.1947

אנריקו-חורחה מקוטינסקי

07.10.1973 24.07.1954

יאיר מרנין (מרצ'בסקי)

07.10.1973 09.04.1950

פנחס מרנין (מרצ'בסקי)

16.09.1975 11.10.1929

סעדיה מרציאנו

17.08.1992  

יוסף מרקוביץ

07.06.1967 21.07.1940

אליעזר מרקוסהמר

22.04.1969 24.10.1944

משה נאיהאוז

14.02.1982 14.05.1960

ראובן-הקטור נוביק

13.12.1967 26.01.1934

צבי נודלר

19.10.1973 12.08.1944

יוסף נוה

02.04.1980 13.11.1955

דוד נחמד

09.10.1973 29.12.1951

צבי-יוסף ניידס

07.10.1984 26.10.1960

אלברט ניימן

25.09.1975 27.12.1953

אליעזר סבה

04.10.1992 23.07.1964

צביקה סביגילסקי

24.02.1985 05.10.1932

דוד סולומון

03.09.1985 04.11.1947

אברהם סורק

08.04.1948 1925

אברהם (אלברטו) סיט

29.08.1993 16.06.1943

טל סיני

07.07.1980 27.01.1958

יוחנן (חורחה) סירקוביץ

08.10.1973 26.02.1951

שמואל סלע (ספנסקי)

07.10.1973 04.04.1948

פבלו סקרבינסקיס

25.05.1948 04.08.1929

ישעיהו פוליקמן

13.04.1984 29.11.1964

אירית פורטוגז

09.07.1979 03.06.1934

אנג'ל (יעקב) פורמן

14.07.1967 18.07.1940

שלמה פטרון

03.11.1956 24.08.1924

מאיר-יוסף (מכס) פישר

03.02.1991 17.09.1956

ראובן-יוחנן פלאוט

10.09.1972 28.07.1951

קרלוס-משה פליטמן

12.03.2003 04.03.1976

אילן (מריאנו) פלצר

23.11.1952 22.10.1927

יצחק פרושוביץ

10.09.1956 18.02.1922

יעקב פרידלנד

01.11.1940 1917

אליהו פריווה

28.03.1980 04.03.1961

קלאודיו-ישראל פריידקס

19.09.1996 29.06.1975

צור פרנס

04.03.1971 06.06.1948

ברננדו פרס

10.12.1978 15.01.1957

אברהם-יעקב פשיטיק

22.04.1992 05.10.1951

שאול צ'רניחובסקי

26.06.1947 12.11.1966

דניאל צלמיסטר

03.11.1955 1930

הלל קבסה

14.03.1969 08.05.1950

אליעזר קובילר

06.06.1981 13.02.1947

אנג'ל קוהן

08.10.1997 02.03.1977

יעקב פביאן קוזמה

04.04.1956 21.12.1931

אברהם קוטלר

01.03.1998 23.12.1970

אוריאל (אורי) קולטון

04.01.1976 09.01.1946

קרלוס קוס

27.08.1964 08.03.1932

שמעון קורן (קופרמן)

18.03.1969 28.06.1950

אבא קושניר

06.02.1957 11.04.1938

אליעזר קילינסקי

16.10.1973 10.03.1948

אשר-אהרון קלה

11.11.1982  

יואל קלכמן

01.04.1958 21.03.1938

צבי (ארנסטו) קנפר

26.04.1991 08.07.1963

ויקטור קפלן

22.02.1986 12.02.1947

דן קציר

07.06.1948 23.11.1923

 יעקב (ארנסט) קרוך

22.10.1973 22.07.1952

שלמה קרימר

01.10.1971 15.03.1950

שאול קשת (קרישטל)

08.01.2009  

עמית רובינזון

19.09.1984  

אליעזר רובק

04.04.1956 29.10.1931

יצחק (לואיס) רוטרמן

03.01.1949 07.11.1927

צבי רוטשילד

22.01.1995 18.09.1974

דמיאן (דוד) רוסובסקי

17.02.1982 10.02.1961

איתן רותם

06.06.1967 15.05.1937

ראובן שדה

30.03.1989  

צבי שוורצמן

16.01.1980 27.06.1974

מאיר-חיים שולשטין

15.02.1956 1926

משה שוקרון

09.06.1967 25.05.1945

יצחק שטדלר

04.08.1997  

אלחנדרו שטרן

20.02.1995 13.02.1973

יונתן שליט

26.01.2003 14.12.1967

גוסטבו אמיתי שליסרמן

31.07.1964 13.04.1929

שמעון שלם

11.06.1982 02.09.1958

גדי שנהר

23.05.1975 22.02.1957

חוליו (אליעזר) שנצר

24.09.1977 20.02.1936

יצחק שפיגל

26.04.1948 09.03.1929

יעקב שקולניק

15.03.1963 16.11.1943

גולדה שקולניקוב

20.10.1973 23.08.1946

אומר שרגא

26.09.1957 26.06.1926

עמנואל תדמור (ספיבק)

06.07.1953 09.09.1932

יעקב תורגמן

  1. עדיין אין תגובות.
  1. No trackbacks yet.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: