ארכיון

Archive for the ‘1948’ Category

מאיר ארזי – Meir Arazi

דצמבר 28, 2007 תגובות מכובות


Meir Arazi     meir-arazi_placa.jpg

בן אלקה ויהודה, נולד ביום י"ג באדר א' תרפ"ט (23.2.1929), בארגנטינה ועלה ארצה עם הוריו בשנת 1937. בעודו ילד נתייתם מאמו ונשלח להתחנך בבן-שמן. הוא הצטרף לתנועת "הנוער העובד" ושימש מדריך נוער בכפר סבא ובשכונות-הספר בתל- אביב. בהטיפו למיזוג ההגנה והעבודה, בחר בדרך ההגשמה, יצא להכשרה בדגניה ב' והצטרף לפלמ"ח. חלומו לבנות יישוב חדש בשממת הנגב היה למציאות בעלותו עם חבריו לרמת הנגב. מאז התמסר לבניין המשק ושקד על תיקון כל פגם בחיים החברתיים. במשך זמן מסוים מילא תפקיד של מזכיר-חוץ, אולם לבו לא נהה אחרי העסקנות כי היה מעוניין בעבודה של ממש. פיעמה בו הכרה ברורה בייעודו ובערך תפקידו, ועל אף גילו הצעיר היה אחד הקובעים את מהלך העניינים במשק. הליכותיו הפשוטות והנלבבות חיבבוהו על חבריו וחניכיו.
עם פרוץ מלחמת-העצמאות הכשיר עצמו בקורס חבלה ועסק בהדרכה ובאימון חברים. נוסף לכך נטל חלק בפעולות נועזות שבוצעו בנגב. ערב כיבוש ביר עסלוג' התאמן בזריקת רימון-הצתה, שהתפוצץ ופצעו פצעים אנושים. כעבור שבועיים, ביום ט"ז בסיוון תש"ח (23.6.1948), מת מפצעיו בבית-החולים "הדסה" והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

יהודה גלפנד – Yehuda Gelfend


Yehuda Gelfend 

בנם-יחידם של שושנה (רוזה) ושלמה, נולד בשנת 1929 בעיר בואנוס-איירס, בירת ארגנטינה. הוא עלה ארצה ומשנת 1945 היה חבר ה"הגנה", בגדוד חי"ש פרברים ונודע במסירותו לחברים ולתפקידים, בענוותנותו ובאופיו הטוב.
בראשית מלחמת-העצמאות שירת בעמדות בדרום תל-אביב ואחר-כך צורף לגדוד בחטיבת "גבעתי". הוא נמנע מלהשתמש בזכותו כבן-יחיד ולהשתחרר משירות קרבי ונשלח לנגב. באומץ ובהצלחה רבה השתתף בפריצות וחדירות רבות לשטח האויב ולאחרונה בהגנת קבוצת ניצנים.
לאחר שנבלמה התקדמות הטור המצרי ליד אשדוד נותר קיבוץ ניצנים בעורפם. המצרים הבינו כי נקודה זו יכולה לשמש בסיס לפעילות כוחותינו בעורפם ולפיכך ריכזו כוח ניכר כדי לכובשה. ההתקפה המצרית הונחתה ביום 7.6.1948. מבעוד לילה הופגז המשק קשות ועם בוקר החלה הסתערות הרגלים, אך זו נבלמה באש המגינים. המצרים הגבירו את ההפגזה ואף הפעילו מטוסים שהפציצו את המשק וגרמו נזקים כבדים. בחסות חיפוי זה התקדמו כוחות רגלים ושריון מצריים והצליחו לחדור למשק ולהשתלט עליו. בקרב זה נפל, ביום כ"ט באייר תש"ח (7.6.1948). הוא נפגע מפגז תותח שעה קלה לפני כניעת שרידי המגינים. והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בניצנים. כשנודע לאמו על מותו התאבדה מרוב צער ויאוש.

יעקב (ארנסט) קרוך – Jacobo Kroch

אוקטובר 24, 2007 תגובות מכובות


Jacobo Krock 

בן הנס, נולד ביום י"ג בחשוון תרפ"ד (23.11.1923) בעיר לייפציג, גרמניה. שם למד בבית-ספר תיכון עד שנת 1938. מנעוריו היה חבר בתנועת-נוער ציונית. בשנת 1938 עזב את גרמניה ועבר להולנד. אחרי כיבוש הולנד על-ידי הגרמנים בתקופת מלחמת-העולם השנייה, הצליח להימלט לארגנטינה עם אביו ואחיותיו ושם המשיך את לימודיו בבית-ספר תיכון. הוא הצטרף לתנועת "הנוער הציוני" במקום והתכונן בלימוד ובהכשרה חלוצית לחיי הגשמה בארץ. יעקב עלה ארצה ב-1945 עם קבוצת החלוצים שעלתה מארגנטינה. הצטרף לקבוצת ניצנים, עבד בכל ענפי המשק ותרם רבות לפיתוחו ולביסוסו. בזמן האחרון עבד כעגלון בנטיעה ובטיפול בפרדס. בראשית קיץ 1947 יצא בשליחות לקפריסין, שהה שם כחצי שנה וכשפרצה מלחמת-העצמאות חזר לארץ והתמסר להגנת הנקודה. יעקב סיים קורס מ"כ ופיקד על הגזרה הצפונית. לאחר שנבלמה התקדמות הטור המצרי ליד אשדוד נותר קיבוץ ניצנים בעורפם. המצרים הבינו כי נקודה זו יכולה לשמש בסיס לפעילות כוחותינו בעורפם ולפיכך ריכזו כוח ניכר כדי לכובשה. ההתקפה המצרית הונחתה ביום 7.6.1948. מבעוד לילה הופגז המשק קשות ועם בוקר החלה הסתערות הרגלים, אך זו נבלמה באש המגינים. המצרים הגבירו את ההפגזה ואף הפעילו מטוסים שהפציצו את המשק וגרמו נזקים כבדים. בחסות חיפוי זה התקדמו כוחות רגלים ושריון מצריים והצליחו לחדור למשק ולהשתלט עליו. בקרב זה נפל, ביום כ"ט באייר תש"ח (7.6.1948). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בניצנים.

יעקב שקולניק – Iaacov Shkolnik

ספטמבר 19, 2007 תגובות מכובות


Iaakov Shkolnik 

בן זהבה ומרדכי, נולד ביום כ"ז באדר א' תרפ"ט, 9.3.1929 בבואנוס-איירס, בירת ארגנטינה. בחודש ספטמבר 1934, בהיותו כבן שש עלו הוריו לארץ והתיישבו בנשר שעל-יד חיפה, שם למד בגן-הילדים וסיים את בית-הספר היסודי. עוד בנערותו נתגלו בו כשרונות מיוחדים בספרות ובאמנות. אחרי בית-הספר היסודי עבר לבית-הספר המקצועי על שם טיץ ביגור. מוריו ומחנכיו ציינו את חריצותו בלימודים התיאורטיים ודייקנותו בעבודות המעשיות. בו בזמן למד ציור בסטודיו בחיפה ושאף להשתלם במרכזי האמנות באירופה בבוא המועד. בהיותו כבן 15 הצטרף לגדנ"ע והיה חבר פעיל בשורות ה"הגנה". מפקדו כותב עליו: "היה בין המסורים והדייקנים ביותר בכל פעולות הגדנ"ע ומילא את תפקידיו בשקט, דייקנות ומסירות. תמיד ידע את האחריות שהוטלה עליו בתפקידי קשר, תצפית, שמירה, סיורים בלילות וכד'". היה חדור רוח "תנועת המרי העברי" בה התאחדו שלוש תנועות המחתרת: ה"הגנה", האצ"ל והלח"י, לפעולות משותפות נגד הבריטים. בתקופת חיפושי הנשק שערכו הבריטים בקיבוצים ברחבי הארץ, תבע ודרש הגברת הפעילות . הוא לא הסתפק עוד בפעולות הגדנ"ע והתגייס לנוטרות. בשירותו זה גילה יוזמה ומסירות ובזמן קצר מונה לתפקיד סגן מפקד תחנת-הנוטרים בכפר מכבי, מקום שם הדריך ואימן קבוצות רבות של חברי ה"הגנה". בקור-רוח ואומץ-לב עמד בסכנות שונות ותכונותיו אלו חילצוהו לא אחת מחיפושים ומאסרים.
בתחילת מלחמת-העצמאות נאסר על-ידי משמר בריטי בהעבירו נשק בלתי-לגלי כשהוא לבוש מדי נוטר. אחרי שחרורו התגייס מיד לחי"ש וצורף לאחד מגדודי חטיבת "כרמלי". השתתף בפעולות רבות בקרבות חליסה, בלד א-שייח', סאסא וחיפה. יעקב נשלח לקורס מ"כים אך בטרם הספיק לסיימו יצא עם חבריו לעזרת רמת יוחנן שהותקפה קשות על-ידי כוחות קאוקג'י, הצטיין בגבורתו – לפי עדות מפקדו – וחזר לחיפה. אחרי קרב אכזרי הצליחה יחידתו לכבוש את חליסה וואדי-רושמייה ובהמשך הקרב על בית הנג'אדה נפצע בעמוד השדרה וכעבור ארבעה ימי ייסורים, שנשאם בחיוך כדי שלא להדאיג את בני משפחתו העומדים ליד מיטתו, נפטר מפצעיו ביום י"ז בניסן תש"ח, 26.4.1948. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בכפר חסידים.

אברהם (אלברטו) סיט – Abraham Sit

ספטמבר 15, 2007 תגובות מכובות


abraham-sit.jpg

בן יוליה ויעקב, נולד בשנת 1925 בארגנטינה. אברהם סיים גימנסיה בחוץ-לארץ, עלה לארץ בהיותו בן 17, והחל מיד לעבוד במקצועו, דקורטור, בתל-אביב והתפרנס בכבוד. היה בחור עליז והשרה שמחה סביבו. במשך כל השנים היה חבר ב"הגנה".
בפרוץ מלחמת-העצמאות לאחר להחלטת עצרת האו"ם על חלוקת הארץ, התגייס לפלוגה הימית של הפלמ"ח. את אימוניו הראשונים עבר במכמורת שליד כפר ויתקין. משם הועבר עם פלוגתו לירושלים ושימש כמקלען במשלטי באב-אל-ואד.
לקראת מבצע "נחשון" לפריצת הדרך לירושלים נכבש הקסטל השולט על הדרך והוחזק על-ידי כוחותינו. הערבים ערכו מספר התקפות-נגד במגמה להחזיר משלט חיוני זה לידיהם ובאחת מהן, בליל 7-8 באפריל, נהרג מפקדם עבד אל-קאדר אל-חוסייני. ביום כ"ח באדר ב' תש"ח (8-4-1948) ערכו הכוחות הערביים התקפה עזה כדי לכבוש את המקום ולמצוא את גופת מנהיגם. מחלקת פלמ"ח יצאה כתגבורת ואנשיה חיפו על נסיגת מגיני הקסטל. בקרב הנסיגה הקשה נפלו רבים ממחלקת התגבורת ואברהם ביניהם. הוא נקבר בקבר-אחים במעלה החמישה.
ביום י"ב בכסלו תשי"ד (19.11.1953) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי על הר- הרצל בירושלים.

מרדכי ויינרמן – Mordejai Wainerman

ספטמבר 5, 2007 2 תגובות

Mordejai Wainerman 

בן מלכה ודויד, נולד ביום כ"א בטבת תרפ"א (1.1.1921) בפולין. בילדותו היגר עם הוריו לארגנטינה ושם התחנך בבואנוס-איירס. בן 13 הצטרף לתנועת "השומר הצעיר" והיה הראשון בקרב בני גילו במדינה רחוקה זו שיצא להכשרה חלוצית; מעשהו זה שימש מופת לרבים מחברי תנועתו שהלכו אחר-כך בעקבותיו. מרדכי עלה לארץ ביום 5.2.1946 והיה מראשוני החלוצים שבאו אלינו מארגנטינה וממניחי היסוד לגרעין הקיבוצי הלטינו-אמריקני. בבואו לנגבה נכנס מיד לעבודה ולחיי המשק והוסיף לבוא במגע עם התנועה השומרית בחוץ-לארץ. היה מתרגם חומר-הדרכה מעברית ואידית לספרדית וממציאו לתנועתו בדרום-אמריקה.

באותה עקשנות שסיגל לעצמו את המחרשה, השתמש גם במכונת-הירייה שפעל בה גדולות ביום הסתערות הצבא המצרי על נגבה. ביום ה' בתמוז תש"ח (12.7.1948), נפל בקרב על נגבה ליד מכונת-הירייה שפעל בה והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנגבה.

יעקב-משה (ישה) גנסין – Jacob Guenesin

יולי 26, 2007 תגובות מכובות

 Jacob Guenesin

בנם-יחידם של דבורה-לאה ויהושע, נולד ביום י"א באדר ב' תרפ"ד (17.3.1924) בעיר בריצ'ני, בסרביה, רומניה, ובגיל צעיר היגר עם הוריו לצ'ילי. בצ'ילי התחנך בתנועת "השומר הצעיר", היה פעיל בסניפיה וחבר קבוצת-עלייה. בעלותו ארצה ב-29.4.1948 הצטרף לגרעין הלטינו-אמריקני של "השומר הצעיר" בנגבה. יעקב-משה היה דייקן בעבודתו, איש שקט ומתון.

עם פרוץ מלחמת-העצמאות התנדב לתפקיד חבלן בחטיבת "גבעתי". היה נוהג לומר: "שגיאתו הראשונה של חבלן יכולה להיות גם האחרונה" – ואמנם נפל בעת פעולה לפירוק מוקשים בשעה שעלה על מוקש בכרמי נגבה ביום כ"ט בתמוז תש"ח (5.8.1948). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנגבה. אמו מתה זמן קצר אחרי שנודע לה על נפילת בנה. אביו עלה ארצה כציוני ותיק ומסור.

:קטגוריות1948, צ'ילה - Chile

ישעיהו פוליקמן – Isaias Polikman

יולי 20, 2007 תגובות מכובות


Ieshaiau Polikman 

בן פנינה ושאול, נולד ביום כ"ז בתמוז תרפ"ט, 4.8.1929 בעיר סנטיאגו, בירת צ'ילה להורים ארץ-ישראלים ובשנת 1934 עלה עם הוריו כשחזרו ארצה. כשסיים את לימודיו בבית-ספר יסודי בתל- אביב החל לעבוד. הוא הצטרף לתנועת "הנוער העובד" ויצא להכשרה בכפר גלעדי. בגלל הצורך לעזור למשפחה הפסיק את הכשרתו אחרי שנתיים, חזר לתל-אביב ונרתם לעבודה במיכניקה. בד-בבד עם עבודתו המשיך את פעילותו ב"נוער העובד" וב"הגנה" וסיים בהצטיינות רבה קורסים לחבלה ועוד.
בראשית דצמבר 1947, עם פרוץ מלחמת-העצמאות בעקבות החלטת עצרת האו"ם ב29.11.1947 על חלוקת הארץ לשתי מדינות, השתתף בהגנת שכונות הספר של תל-אביב. אחר-כך הצטרף לגדוד פלמ"ח וירד אל הנגב. ישעיהו השתתף בפעולות שונות, ביניהן בהגנת יד מרדכי ובכיבוש בריר, ולא פעם פעל כחבלן מאחורי קווי האויב. הוא הצטיין בנכונות לבוא לעזרת הזולת, הסתפקות במועט ונשיאת תלאות ללא תלונה. ישעיהו נפל בגבר עם מפליטת כדור סטן ביום ט"ז באייר תש"ח, 25.5.1948 והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בגבר עם.

:קטגוריות1948, צ'ילה - Chile

דניאל לוי – Daniel Levy


Daniel Levy     daniel-levy_placa.jpg

בן ונטורה ויצחק, נולד ביום ג' בשבט תרפ"ז, 6.1.1927 בעיר סנטה קלרה, קובה. ילדותו עברה עליו בעיר מטנסס ובה סיים לימודיו היסודיים. לאחר שמשפחתו עברה לעיר הבירה הוואנה, המשיך דניאל את לימודיו בבית-ספר תיכון וזכה למלגת-לימודים באוניברסיטה, בה למד רפואה. לאחר קבלת התואר עבד זמן מה בבית-החולים "קליסטו גסייה" שבהוואנה. בצד לימודיו היה ספורטאי מעולה ופעיל באגודת "מכבי" ובתנועה הציונית בעיר. בשנת 1947 התגייס לפעילות לטובת הארגון הצבאי הלאומי, ובין השאר אירגן חבורה של שמונה-עשר חברי האגודה בקבוצת אצ"ל שעלתה לארץ-ישראל ב"אלטלנה", אוניית הנשק של הארגון. ביום ט"ו בסיוון תש"ח, 22.6.1948 היה בין חללי האצ"ל שנפגעו ונהרגו על סיפון האונייה מן האש שנורתה עליהם מחוף תל-אביב. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק. הניח הורים וחמישה אחים.

:קטגוריות1948, קובה - Cuba

דוד מטראני – David Mitrani

יולי 5, 2007 תגובות מכובות


David Mitrani     david-mitrani_placa.jpg

בן רחל ומרדכי, ילידי תורכיה שהיגרו לקובה, נולד ביום א' באלול תרפ"ט, 6.9.1929 בהוואנה, בירת קובה, שם גדל ולמד. בנערותו השתייך ל"מכבי" המקומי , היה ספורטאי מצטיין ומורה לאתלטיקה בבית-ספר יסודי בעירו.
כאשר שמע על החלטת עצרת האו"ם מצא קשר לארגון הצבאי הלאומי והצטרף לקבוצת "מכבים" שעסקה באימונים צבאיים והכינה עצמה לעלות לארץ. בתום תקופת האימונים נשלחו דוד וחבריו לצרפת ושם פגשו חברים לנשק יוצאי ארצות שונות, עלו יחדיו על סיפונה של האונייה "אלטלנה" והפליגו ארצה להצטרף ללוחמים.
ביום ט"ו בסיוון תש"ח, 22.6.1948 נהרג על סיפונה של "אלטלנה". הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

:קטגוריות1948, קובה - Cuba