ארכיון

Archive for the ‘1950’ Category

יואל חביב – Ioel Javiv

יוני 17, 2007 תגובות מכובות

Yoel Javiv     ioel-javiv_placa.jpg


בן טובה ושלמה, נולד ביום כ"ט בשבט תרפ"ט, 9.2.1929 בברצלונה, ספרד. סיים בית-ספר עממי והצטיין בלימודיו בכלל ובציור בפרט. הוא למד סנדלרות ומצא בה את פרנסתו. ביום 2.2.1944 עלה עם הוריו לארץ והמשפחה התיישבה בשכונת התקווה בתל-אביב. הוא רכש לו במהרה ידיעה בשפה העברית בדיבור ובכתב. היה בעל מחשבה מתקדמת, חבר טוב, בעל הכרה לאומית ונכון לכל שירות שיידרש להגנת המולדת.
יואל התגייס במרס 1948, התאמן בכל סוגי הנשק של חיל-הרגלים, והשתתף בכיבוש בית דראס, קטרה ויאזור וכן בשירותי שמירה וביטחון. הוצע לו להיות מ"כ והוא סירב. ביום ג' באייר תש"ח, 12.5.1948, בהיותו בתפקיד בכביש גדרה נרצח ביריות הפקר של חיילים בריטים, בעת הסתלקותם מהדרום. נקבר בגדרה.
ביום כ"ח באלול תש"י, 10.10.1950 הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

:קטגוריות1950, ספרד - España